Зошто да не одберете нас?

Техничка опременост

Сопствена инфраструктура со работен затворен простор од 600 М2, со 6 авто дигалки. Сопствен паркинг простор од 1000 М2 со обезбеден 24 часовен видео надзор со аларм. Канцелариски простор за административен персонал за оперативна обработка на документација и прием на возила, магацински простор за складирање на резервни делови.

Клиентите за нас

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Компанијата ги поседува следните сертификати:

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

Политика за квалитет