За нас

За нас

26 години постоење

Сервисниот центар КОП КОМПАНИ е основан во1991 година од страна на Александар Коп. Една од првите фирми кои можат да се пофалат со богато, долгогодишно искуство во бизнисот со сервисирање на возилата. Својата успешна работа ја заокружува со отварање на сервисен центар, кој што содржи административен дел, магацин и сервисен простор опремен со најсовремена технологија на уреди и инструменти, кои овозможуваат брза и успешна дојагноза за дефектот на возилото. Во одделението за сервис и оддржување, еднаш годишно се изведуваат обуки, на кои вработените се остручуваат и запознаваат со сите светски новитете од обласна на автомобилската индустрија. Компанијата може да се пофали со импресивна референтна листа.

Техничка

опременост

Сопствена инфраструктура со работен затворен простор од 303 М2, со 4 авто дигалки, сопствен паркинг простор за паркирање 261 М2 ,од кој под покриен кров 100 М2 со обезбеден 24 часовен видео надзор со аларм. Канцелариски простор за административен персонал за оперативна обработка на документација и прием на возила, магацински простор за складирање на резервни делови. Автомеханичарскиот дел од сервисот е опремен со дијагностичка опрема за електронска дијагностика на возилата од програмата на AUDI, SEAT, VW, Skoda и тоа со :
 • V.A.G.1551
 • V.A.S.-KOM
 • V.A.S.5051
 • BEAR 100
 • V.A.S.5052 A
Од програмата на возила DEFENDER, Rover 75, Rover 200. Дијагностичка опрема NANOCOM. Дијагностичка опрема за повеќе различни типови на возила BOSCH KTS 540

Сервисот располага

со следнава опрема

Уреди за извлекување на издувни гасови од просторијата. Специјален алат за автомеханичарски работи. Основен механичарски и електричарски алат, ремонтно одделение опремено со комплетна апаратура за работење, апарат за вакум и полнење на клима. Воздушен компресор мрежно поставен во целиот сервис .Апарат за стартување и полнење на акумулатори. Сервис за монтажа, демонтажа и балансирање на гуми, со затворен простор од 80 м2. Сервисот располага со следнава опрема : Балансерка SICAM SMB 160 Демонтерка автоматска CORMACH FORT Механичка пегла за лепење на гуми Машина за обработка на фелни Хидраулична дигалка крокодилка Пневматска дигалка на перниче Компресор ABAC Комплетен рачен алат и други придружни работи

Референтна

листа

 • Министерство за внатрешни работи
 • Министерство за економија
 • Агенција за разузнавање
 • Ј.З.У. Здравствен дом-Скопје
 • Водовод и канализација-Скопје
 • Завод за рехабилитација на деца и младинци
 • Управа за водење на матични книги
 • МЕПСО
 • Македонија пат
 • Фонд за патишта
 • Македонски железници
 • Дирекција за заштита и спасување
 • Министерство за локална самоуправа
 • Универзитет за туризам и менаџмент-Скопје
 • Полициска Академија
 • Министерство за образование и наука
 • Министерство за транспорт и врски
 • Центар за управување со кризи
 • Биро за судски вештачења
 • Фондација чкор по чекор
 • Ф.И.О.О.Македонија
 • СИВ консалтинг
 • Занаетчиска комора -преставништво Кобленц Германија
 • Касарна Илинден
 • Технички гасови - Скопје
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image